DES DAO

Merkezsiz Otonom Organizasyon (DES DAO) olarak DES Coin

DES Coin DAO, DES Coin ekosistemini merkezi bir yönetim organizasyonu olmadan yöneten, merkezsiz ve otonom bir organizasyondur (DAO). Operasyonel kilit fonksiyonlar ve fonların dağıtımı, topluluğun bir fikir birliği kararı ile gerçekleştirilmelidir.

DAO'nun birbirinden bağımsız örgütleri, fikir birliği kararı veren kişiler veya kuruluşlar tarafından işletilmektedir ve yalnızca DAO'ya karşı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. DES DAO'da alınan kararlar blockchain'in değişmezliği sayesinde sahteciliğe karşı sağlam biçimde korunmaktadır. Çeşitli kurumsal etkileşimleri izlemek için güvenli bir dijital defteri kebir sağlar. Blokchain, güvenilir zaman damgaları ve dağıtılmış bir veritabana veri dağıtımı sayesinde sahteciliğe karşı korunur. Bu yaklaşım DES DAO’da, karşılıklı kabul gören “güvenilir” bir üçüncü tarafın karar alma sürecine dahil olması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Böylece karar verme süreci doğrudan, şeffaf, basitleştirilmiş ve manipülasyona kapalı hale getirilmiştir.

DES DAO'nun genel olarak geçerli kurallara uyum sağlayan ve merkezi iş ve yönetim dünyası ile arasında bir arabirim işlevi görecek olan DES Capital Technologies Foundation, aradaki bağlantıyı oluşturur ve dolaylı bir temsilcidir. Vakıf, iş süreçlerini organize eder ve DES DAO tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlar.

Özellikle odaklandığı konuların bilimin desteklenmesi, yeni BT teknolojilerinin, gelecek teknolojilerinin ve yeşil teknolojilerin, bunların yanı sıra ortaya çıkan kripto para birimlerinin ve bunlarla gelişen "ekosistem"in araştırılması ve geliştirilmesidir.

Her DES Governance Token sahibi konsensüs oluşturma ve DES DAO karar verme süreçlerine dahil olma hakkına sahiptir ve içerikler veya inisiyatifler getirebilir.

Felsefe

DES DAO - veya öngörülen organizasyon - DES COIN'in alışverişi sırasında elde ettiği sermayeyi – deneyimli iş ortakları ile birlikte – gelir getiren projelerde ve yatırım ürünlerinde değerlendirir.

Sermaye kaynaklarını ve yatırım deneyimini bir araya getirerek, hem yatırımlar hem de şartlar optimize edilebilir ve ölçeklendirilebilir. Bireyler bu imkana sahip değildir ya da sadece çok fazla çabayla sahip olabilir. Yatırımın gelirleri her zaman yeniden yatırıma dönüşür ve bileşik faiz etkisiyle kuruluş için sürekli olarak artan bir finansal temel oluşturur. Bu içkin değer FixValue olarak tanımlanır.

DES COIN dış kripto pazar etkilerine karşı daha dayanıklıdır, çünkü sağlamlaştırıcı etki eden bir karşılık değerine sahiptir.
DES DAO'nun yerine getirmesi gereken bir gelir hedefi yoktur, bu durum hedefin oluşturduğu baskıyı ortadan kaldırmak için gereksiz riskli işlemler yapılmasını engeller.
Ayrıca kur değeri FixValue değerinin altına inerse DES-DAO üzerinden DES COIN'i geri alabilecek likidite mevcuttur. Piyasaya sürülen DES COIN'ler en geniş ve soyut anlamda, sınırlı sayıda şirket hisselerini temsil eder. Böylece DES COIN tek kalıcı olarak gelişen, aktarılması kolay ve likit finansal ürün olarak derecelendirilebilir.
DES COIN, ateşli bir kripto-spekülasyon nesnesi olarak görülmemeli, yeni nesil, sürekli ve istikrarlı bir şekilde büyüyen bir ödeme aracı olarak düşünülmelidir.

Ekonomi politikası bakış açısı

Gelişmiş ülkelerin ekonomisi, sermayenin saklanması ya da aktarımı için çok çeşitli fırsatlara sahiptir. Bununla birlikte, bu sistem, bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için tatmin edici olmayan bir durumdadır.
Dahası, dünya nüfusunun %75'i bu yetersiz durumu bile yaşayabilecek altyapıya sahip değildir.
Mobil telefon ve internet, dünyanın en uzak köşelerini bile fırtınalı bir şekilde fethediyor - ama ekonomik kalkınma için gerekli altyapı henüz her yere ulaşamıyor.
Gelişen her toplum doğru zamanda bir sonraki evrimsel adımı atabilmek için varlıkların ve ödeme araçlarının güvenli bir şekilde kullanmak ve depolamak zorundadır.
Bir karşılık değeri ile stabil hale getirilmiş bir kripto para birimi ile birçok insanın potansiyellerini kullanma ve kendi ülkelerinin ekonomisini istikrarlı bir şekilde gelişme şansını artırmak istiyoruz.
Batı dünyası için bir gelir fırsatı – dünyanın geri kalanı için bir evrimsel sıçrama!

Değiştirilebilirlik

Hisseleri Peer-to-Peer olarak ticaret platformu üzerinden göndermek mümkün olduğundan DES COIN geleneksel nakit para veya basit bir tasarruf hesabı kadar esnektir. Öte yandan, yatırım performansı ile uzun vadeli, yüksek getirili sabit yatırım ürünü veya yüksek performanslı bir özkaynak fonu olarak sınıflandırılacak olan önemli bir performans sunmaktadır.
Ayrıca, Peer-to-Peer ödeme fonksiyonuyla, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir miktarda, saniyeler içinde işlem yapılabilir.

Şeffaflık

DES DAO gönüllü olarak kamuoyuna ve topluluğa raporlama yapma yükümlülüğünü üstlenmiştir. Bunun için bağımsız bir denetim kurumundan denetim hizmet almaktadır. Bu şirket yatırım stratejisini ve performans verimliliğini inceler ve sonuçlara göre FixValues'u onaylar.