FAQ

Neden Liechtenstein, Malta veya Estonya?

Her üç devlet de, Avrupa Ekonomik Alanı’nın (AKA) üyesidir ve kısmen Avrupa Birliği (AB) üyesidir. Burada sağlanan avantaj, tüm bu ülkelerin çok yenilikçi bir blockchain yasama stratejisi takip etmeleri ve diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yeni teknolojilere daha açık olmalarıdır.

DES Utility Token Sale gelirleri nasıl kullanılacak?

Token satışından sağlanan geliştirme bütçesi güven içinde yönetilir ve proje odaklı bir şekilde kullanılır. DES Coin projesi, faiz gelirleri yoluyla geliştirme maliyetlerini azaltmak için artan sermayeyi şirket sermayesi olarak kendi sorumluluğunda kullanma hakkını saklı tutar. Bu, görevlendirildiği düşünülen, yani üçüncü şahıslar adına yürütülen bir yatırım biçimi değildir. Bu özsermayenin dahili kontrolü demektir. Herhangi bir yatırımın amacı, iş geliştirme ve stratejik yatırımlar yoluyla sağlam bir ekonomik sistem yaratmaktır. Bu, ölçeklendirilebilir bir test pazarı yardımıyla DES COIN ürününü tam bir standart ürün olarak olgunlaştırmak için gereklidir. Test pazarındaki bağlantılı son tüketicileri güvenceye almak için sağlam bir sermaye rezervi gereklidir.

ICO'da basılan DES Utility Token'lar (DES UT) ne olacak?

DES UT'ler ICO sonunda ve DES Exchange V2'nin canlı kullanıma geçmesiyle DES Governance Token'larla (DES GT) değiştirilecektir. Değişim, PerICO veya ICO için üzerinde anlaşılan katsayılarla gerçekleştirilecektir. DES GT, Masternoda'ların güvenlik yatırımı olarak gereklidir.

DES Coin ağında işlem ücretleri ne kadardır?

Ücretler genel olarak FIAT para sistemindekinden çok daha düşüktür. Ayrıca işlemin "kişisel işlem" ve "açık işlem" olmasına göre ücret değişmektedir. Kişisel işlemler için maliyet işlem hacminin %0,05'i kadar iken açık işlemler için ücret işlem hacminin %0,01'i kadar olacaktır. İşlem ücreti için bir üst sınır belirlenmesi planlanmıştır ama bu henüz yapılamıştır - planlanan, en yüksek ücretin 5 DES Coin olmasıdır.

DES Coin hangi konsensüs algoritmasını kullanır?

Yüksek işlem hızının öngörülmesi ve enerji tasarrufu sağlayan bir kaynak kullanımı sağlamak için proje "Proof of Authorityı" (PoA) konsensüsünde karar kıldı.

DES Coin "Proof of Authority" konsensüs prosesi nasıl çalışıyor?

Genel olarak, PoA'da masternode işletmecisi, adını da belirterek işlemin doğruluğu sağlar. PoA, verilerin sadece sermaye yatırımı (Stake) yoluyla doğruluğunun garanti edildiği Proof of Stake (PoS) yönteminin bir geliştirmesidir. DES Coin masternode'u, özellikle DES GT'de işletme şartı olarak bir yatırım sağlayan özel bir PoA çözümüdür.
Ancak yatırımın tamamen Authority tarafından yapılmasına gerek yoktur, yatırımcılar üzerinden de yatırım yapılabilir. Bunlar bir masternode işletilmesi için eksik olan DES GT yatırımlarını oluşturur ve karşılığında gelirden pay alırlar. Böylece bir masternode yatırımcısı için iki olanak ortaya çıkar. Authority, masternode'u aktif olarak işletir ve teknik işletim güvenliğini ve kullanılabilirliğini sağlar. Capital Contributor ise pasif bir yatırımcıdır ve DES GT yatırımı yaparak gelirden pay alır. Authority ve Capital Contributor'lar simbiyotik bir amaç birliği oluştururlar.

Bir DES Coin masternode'u kimler işletebilir?

PoA konsensüs oluşturma işleminde doğru işlem verilerinin sistemsel yükümlülüğü nedeniyle, masternode işletmecisine dair özel beklentiler mevcuttur. Bunlar sadece teknik yetenekleri değil aynı zamanda güçlü bir proje taahhüdü ve güvenilirliği de içerir. Ayrıca Authority yatırımlar için Capital Contributor'lara karşı da sorumluluk taşır.

Authority ve Capital Contributor'lar arasındaki katkı oranı nasıldır?

Authority'nin teknik iş yükünün yüksek olması ve masternode sorumluluğu nedeniyle Authority gelirlerin 1/6'sını alır. Kalan 5/6, yatırım paylarına göre Capital Contributor'lara dağıtılır.

DES Coin içinde kaç masternode mevcut olacak?

DES Coin ağı içinde 1000 masternode olması öngörülmüştür.

Her gerçek/tüzel kişi en fazla kaç masternode işletebilir?

Kullanım 5 masternode ile sınırlandırılmıştır, böylece işlem onayında merkezsizlik için asgari ölçütler karşılanabilir. Ayrıca PoA'da Authority'lerin yönetimi, ağın güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için çok büyük önem taşır.

Bir Masternode sistemi tam yükle çalışıyorsa ne olur?

Tam yük durumunda sayı ikiye katlanır, bunun için masternode yatırımlarının limiti yarıya indirilir. Bir düğüm işleten herkes artık 2 düğüm işletebilir. Alternatif olarak ilave düğümün işletmecilik hakkı başka bir kişiye devredilebilir.

DES Coin masternode ödül sistemi nasıl yapılandırılmıştır?

DES Coin masternode iki kaynaktan katkı alır, biri işlem ücretlerinden, diğeri de DES Coin emisyonunun DES DAO sermaye gelirlerinden. İşlem ücretlerinin %80'i böylece DES Coin ağındaki düğümlere dağıtılır. Ödeme sırasında elbette düğüm aktiviteleri de dikkate alınır. Ayrıca DES DAO sermaye gelirlerinin de %15'i ödül olarak Masternode'lara aktarılır.

Neden ödül sistemi iki kaynaktan besleniyor?

Bir Alman atasözü "Tek ayağın üzerinde durmak zordur!“ der Masternode ağının sağlam bir şekilde işletilebilmesi için, düğüm işletmecilerinin mali motivasyonunun sadece ağdaki işlem aktivitelerine bağlı olmaması önemlidir. Gelir katkısı sayesinde düşük işlem aktivitesi olduğu zamanlarda bile ağın düzgün biçimde işletilmesi için gereken motivasyon korunur.

İkili ödül sistemi başka hangi ek avantajları sağlar?

İki kaynaktan ödeme yapabilme olanağı sayesinde DES Coin'in tanıtılması ve uyarlamanın desteklenmesi sistem katılımcılarının çıkarınadır. DES Coin sahibi sayısı ve işlem sayısı artarsa, faiz geliri getirecek sermaye de artacaktır. Bu faktörler DES Coin'in değerini artırır ve tüm paydaşlara, yani DES Coin sahiplerine ve düğüm işletmecilerine değer artışı sağlayan ve kendi kendini güçlendiren bir mekanizma yaratılır.

DES Coin masternode işletmek ne kadar kârlıdır?

Bugünkü hesaplamalara göre, işlem ücretlerinden %5 ila %8 düzeyinde bir kârdan bahsedebiliriz. Sermaye piyasası gelirlerinden elde edilen kâr payının ise %3 ile %25 arasında olması beklenmektedir. Bu nispeten muğlak tahmin, aşağıdaki faktörlerin belirsizliği nedeniyle değişebilir: DES Coin'deki yatırım seviyesi, fiyat gelişimi, masternode kotasının sermaye piyasası gelirleri ve birkaç diğer girdi faktörü. Yine de genel olarak masternode gelirinin yüksek olacağı ve uyarlama geliştikçe artacağını belirtilmelidir.

Bir masternode için yatırım miktarı ne kadardır?

Bir DES Coin masternode'u işletmek için gereken toplam yatırım bir milyon DES GT'dir. Bu tutar doğrudan Authority tarafından işletmeci olarak sağlanabilir veya Capital Contributor'lar tarafından tamamlanabilir. Authority olarak yatırımın en az %10'unun karşılanmasını öneririz, böylece DES GT yatırımcılarına projeye mali olarak da bağlılığınızı göstermek daha kolay olacaktır.

Şu anda ne kadar DES GT mevcut?

Kullanılabilir 1000 masternode olduğundan ve her biri için 1'er milyon DES GT yatırılması gerektiğinden toplam hacim 1 milyar DES GT'dir

Toplam yatırım neden bu kadar yüksek?

Yatırımın yüksekliği göreceli bir durumdur ve DASH seviyesine bağlıdır. Ayrıca DASH ve DES Coin masternode ödül sistemlerinin temelde farklı olduğu göz önüne alınmalıdır.

DES borsasında işlem ücretleri ne kadardır?

DES borsası maliyet yapısı alışverişteki para birimi çiftlerine bağlıdır. FIAT / DES çiftinde bir işlem maliyeti yoktur. DES / BTC, DES / ETH ve DES / LTC çiftlerinde ücret, işlem hacminin %0,05'i kadardır.

İşlem ücreti ne için kullanılır?

İşlem ücreti maliyetleri, borsanın operasyon maliyetlerini, pazarlama harcamalarını ve satış giderlerini karşılamak için tahsil edilir. Ücretin miktarı, piyasa durumuna veya kontrolümüzde olmayan çevresel durumlara göre uyarlanabilir. DES Exchange'in tanıtımını yapmak için işlem ücreti kasıtlı olarak normal işlem ücretleri seviyesinin üstündedir. Bu durum kullanıcıyı DES-Utility Token'ı sadece ekonomik işlemlerde kullanmaya ve Pump&Dump kampanyalarının riskini minimize etmeye motive edecektir.

Coin iadesi mümkün müdür?

DES GT sahibi, bu amaçla kurulmuş olan borsada bu para birimini diğer ilgilenen kişilere satabilir. DES-Capital Technologies Limited'in bir iade hakkı vermesi mümkün değildir ve olmayacaktır. DES projesi ekonomik veya stratejik nedenlerle DES-Utility Token'ları geri satın alma hakkını saklı tutar.

“FixValue” ne demektir?

DES COIN'in arkasındaki değer fiktif değildir, aksine farklı duran varlık biçimlerine dayanır. Bu değerler seçilen varlık yöneticileri tarafından gelir odaklı biçimde yatırım yapmak için kullanılır. FixValue değeri, her bir DES Coin'in DES DAO'nun feshedilmesi halinde her alınabileceği değeri gösterir. Bu değer zemini sayesinde kur dalgalanmaları azaltılır ve DES COIN ile ödemeleri yürütmek için şirketlere güvence sunar. Bu sayede DES COIN değerini gelir getirebilen ve değiştirilebilir duran varlıklara bağlayabilen şimdiye kadarki ilk Blockchain para birimi haline gelir ve borsadaki şirketlerde olduğu gibi değerlemesi yapılabilir



Kavramların açıklamaları ve kullanılan kısaltmalar



Blockchain

Blockchain merkezi olmayan bir biçimde kayıtlı, kriptografik şifrelerle güvenli hale getirilmiş, zincir birleştirilmiş bir kayıt listesidir. Bu nedenle blockchain ayrıca şeffaf bir veritabanı olarak da görülebilir: Bir çeşit "dijital hesap ekstresi"nde tüm işlemler kaydedilir ve ağın tüm üyeleri tarafından görülebilir ve daha sonra artık değiştirilemez. Bu yöntem sayesinde, blockchain bireysel işlem ortakları arasında daha önce görülmemiş bir görünürlük ve güvenlik sağlar.

Coin'ler

Coin ve kripto para birimleri sıklıkla eşanlamlı olarak kullanılırlar. Bitcoin ve Ethereum bunun en güzel örnekleridir. Coin'ler Token'ların aksine kendi Blockchain'lerine sahiptir. Bir Token bir Coin'in Blockchain'ine yerleştirilir (çoğunlukla Ethereum, ayrıca REME-Token). Token'lar da Coin'ler gibi ICO sonrasında çoğunlukla bir borsada (Exchange) işlem görür. Böylece pratik bir bakış açısından bakıldığında alıcı için Coin ile Token arasında neredeyse hiç fark yoktur. Bu nedenle bu dokümanda Coin ve Token kavramları eşanlamlı olarak kullanılmıştır.

Know-your-Customer prensibi (KYC)

Know-your-Customer prensibi (KYC) konsept spesifikasyonu, yeni müşterilerin kişisel verilerini ve iş verilerini, kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesi için AB Kara Para Aklamayı Önleme Direktifine dayanarak incelemektir. Know-your-Customer prensibi (KYC) konsept spesifikasyonu İngilizceden “Müşterini Tanı" şeklinde çevrilebilir

Gerçek kişiler söz konusu olduğunda, özellikle mesleğin niteliği ve ticari ilişkinin amacı kaydedilmelidir. Politik olarak nüfuzlu kişilerde ("PEP'ler" olarak da anılırlar), kişinin makamı ve geçerli olduğu yerin de kaydedilmesi gerekir. Tüzel kişiler için şirket türü, faaliyet, sanayi, sanayi kodu, çalışan sayısı, mülkiyet durumu ve kurumsal yapı ile önemli finansal rakamlar da kaydedilir. Genel olarak paraların ve servetin kaynağı da açıklanmalıdır. Ayrıca, kapsam veya ödeme işlemi türleri gibi planlanan müşteri ilişkisinin detayları kaydedilmelidir. KYC'nin oluşturulmasına katılan tüm kişiler ve KYC belgesinde daha sonra yapılacak değişiklikler de ayrıca belgelendirilmelidir.

Genel kontrollerde, özellikle büyük veya olağandışı işlemler yapmak istemeyen "standart küçük müşteriler" hariç tutulabilir.

Özel düzenlemelere uyulmaması durumunda, şirketler ağır para cezaları, üst düzey çalışanlar için hapis ya da işletme lisansının iptali tehdidi altındadır. Ayrıca itibar kaybı riski de hafife alınmamalıdır. Sınıflandırma ve iş hacmine göre, farklı KYC kontrolü derinlik düzeyleri zorunludur

ICO

Initial Coin Offering (ICO) kavramı IPO (Initial Public Offering veya Planlanan Borsaya Giriş) kavramına benzer. Ancak ICO'da firma hisseleri yerine Coin veya Token alınır. Coin veya Token satın alınarak Crowdfunding uygulamalarında yapıldığı gibi ilgili proje finanse edilir.

DES

DES "digital" (dijital), "equivalent" (eşdeğer) ve "stabilized" (sağlam) terimlerinin baş harflerinden oluşmuştur ve karşılık değeri ile sağlamlaştırılmış bir kripto para biriminin temel mesajını temsil eder.

Token

Token'lar halihazırda var olan bir blockchain veya kripto para birimi (örneğin Ethereum) temelinde oluşturulmuş dijital hesap birimleridir. Çoğu Token – DES-Utility Token gibi – dönüşüm için Ethereum-Blockchain'ini kullanır. Token'lar farklı amaçlarla kullanılabilir ve “Smart Contracts” programlaması sayesinde farklı fonksiyonları yerine getirirler.

DES Utility Token (DES-UT)

Nihai DES-Coin'in geliştirilmesi ve gerekli altyapı ve pazarlar için gereklidir. Utility Token, Ethereum ERC20 standardını temel alır.

DES Governance Token (DES GT)

Başarılı bir ICO sonrasında DES Utility Token'lar uygun bir bonusla birlikte DES GT'ye dönüştürülecektir. DES GT, DES Coin Masternode'lardaki güvenlik yatırımıdır.

DES Coin (DES-C)

Nihai ürünü, yani yeni bir sanal para birimini temsil eder. Blockchain temelli para birimlerinin yeni nesli olarak kabul edilmektedir. DES Coin, bir Ethereum dalı (Fork) olan J.P. Morgan Blockchain projesi Quorum'u temel alır.